Nieuw bestuur


publicatiedatum: 17 May 2021
Afgelopen periode zijn we bezig geweest een nieuw bestuur samen te stellen. Ria Eding was al onze nieuwe penningmeester en Koen Holtring is sinds half februari aan de slag gegaan als voorzitter. Verder zijn we sinds kort versterkt met Leonie ten Cate en Jillis Koch. Het streven is om een 5-koppig bestuur te formeren waarin ook sponsoring, communicatie, coördinatie- en uitbreiding van evenementen en ledenwerving worden opgepakt. En we zijn natuurlijk altijd op zoek naar enthousiaste leden die graag een keer een steentje bijdragen: bijvoorbeeld door een toernooi te helpen organiseren of een clubborrel. Onze ambitie is om HLTC Marlot verder te laten groeien als gezellige familievereniging middenin in het groenste deel van Den Haag. Heb je zin om een bijdrage te leveren? Meld je aan bij Ria Eding (penningmeester@hltcmarlot.nl) of bij Koen Holtring (voorzitter@hltcmarlot.nl).