Marlot Haring party


datum: 04 July 2020 tijd: 16.00 -16.00 uur

Leden van HLTC Marlot, genodigden, spelers en niet in de laatste plaats alle buren van Marlot zijn tijdens dit evenement van harte welkom om een haring te komen happen en een korenwijntje te drinken.

Om enigszins in te kunnen schatten hoeveel haring we moeten laten aanrukken en we wel degelijk rekening moeten houden met de eventueel opgelegde beperkingen om dit evenement te organiseren, verzoeken wij eenieder die wil komen om dit vóór woensdag 1 juli te melden door een mail te sturen naar activiteiten@hltcmarlot.nl of door je naam op de lijst te laten zetten door het barpersoneel in het clubhuis?