Marlot Haring party


datum: 22 June 2019 tijd: 16.00 -20.00 uur

Leden van HLTC Marlot, genodigden, spelers en niet in de laatste plaats alle buren van Marlot zijn tijdens dit evenement van harte welkom om een haring te komen happen en een korenwijntje te drinken.

Om enigszins in te kunnen schatten hoeveel haring we moeten laten aanrukken verzoeken wij iedereen die wil komen om dit vóór woensdag 19 juni te melden door een mail te sturen naar activiteiten@hltcmarlot.nl of door je naam op de lijst te laten zetten door het barpersoneel in het clubhuis?