Contributienota's HLTC Marlot


publicatiedatum: 12 March 2018

Onlangs zijn de contributienota's voor het lidmaatschap van HLTC Marlot verstuurd. In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft de ledenadministratie dit jaar gefactureerd via KNLTB.collect. Als het goed is hebben alle leden een mail ontvangen met een link waarmee ze de factuur kunnen voldoen. Leden die de mail met de link niet hebben ontvangen of mogelijk over het hoofd gezien hebben, kunnen de factuur opvragen door te mailen naar de ledenadministratie.

De KNLTB-ledenpas zal pas worden verstrekt nadat het verschuldigde bedrag is voldaan.

Spelen op de buitenbanen zonder geldige spelerspas zal niet worden toegestaan.